مه پاش گلخانه

خرید مه پاش صنعتی توضیحات کامل

مه پاش چیست؟

سیستم مه پاش که با بخار شدن آب ، فضای گلخانه ها ، مرغداری ها و سالن های بزرگ را خنک می کند ، بدون اینکه آب را روی گیاهان خیس کرده یا بریزد. از دستگاه مه پاش هم در فضای باز و هم در محیط داخلی استفاده کرد. در محیط داخلی ، هدف مه پاش سرد کردن و مرطوب کردن محیط در مکانهایی مانند گلخانه است. در خارج از منزل ، هدف از نصب سیستم ضد مه یا تجهیزات مه پاش تنها خنک کردن و تازه کردن محیط و اطرافیان است. در این فرایند ، ذرات ریز  آب تولید شده توسط دستگاه  گرمای هوا را گرفته ، آن را تبخیر کرده و در نهایت آن را خنک می کنند. این کار با استفاده از نازل های برنجی متصل به شیلنگ های فشار بالا انجام می شود. با توجه به اینکه تبخیر اساس عملکرد سیستم مه پاش یا مرطوب کننده است.

نصب مه پاش در گلخانه مرغداری پرورش قارچ 

اجزای اصلی پک مه پاش صنعتی

  • پمپ پیستونی
  • فیلتر سختی گیر
  • شیلنگ آب
  • شیز تنظیم فشار
  • نازل مه پاش
  • پایه نازل مه پاش
  • تابلو برق
  • شیلنگ سیم دار فشار بالا پرس شده

پمپ مه پاش

پمپ ها بر حسب وسعت کار و مقدار رطوبت لازمه متفاوت است پمپ های 110 بار و 200 بار برند برتولینی بهترین انتخاب است.

نازل مه پاش

تعداد نازل ها به رطوبت لازم محیط بستگی دارد تعداد برای پمپ های 100 بار تا 90 تا قابل استفاده است که بستگی به فاصله و مقدار افت فشار نیز دارد.

نازل مه پاش

پایه نازل مه پاش صنعتی

تفاوت پایه نازل در تعداد نازل و همینطور جهت نصب نازل بر روی پایه نازل است به طور مثال یک نازل دو نازل موازی یا دو نازل با 120 درجه و 3 نازل موجود است.

پایه نازل

شیلنگ مه پاش

شیلنک مه پاش بر حسب رطوبت لازم که بستگی به محیط دارد متفاوت است به طور مثال در شیلنگ های یک متری در هر یک متر امکان نصب پایه نازل است که نازل ها هر یک متر یک بار بسته می شوند.

مه پاش صنعتی